Visie op sociale innovatie - Contouren van een nieuw domein

Sinds de conferentie Sociale Innovatie (SI) op 26 juni 2007 vlamt van tijd tot tijd de discussie onder vakgenoten op over de definitie en lading van het begrip sociale innovatie. Bijzonder was dat in 2006 het begrip gelanceerd werd door werkgevers, werknemers en overheid gezamenlijk en niet door wetenschappers, consultants of managementgoeroes. Waar het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) kiest voor een omschrijving die zich vooral richt op de betekenis van sociale innovatie voor de bedrijfsvoering hebben anderen behoefte aan een meer inhoudelijke karakterisering van sociale innovatie. Immers, wat draagt nu niet bij aan productiviteitsverbetering en talentontwikkeling? Met andere woorden, de vraag blijft: wat maakt sociale innovatie nu anders, waar onderscheidt het zich in, en welke factoren maken het verschil?

In deze korte beschouwing wordt de sprong gemaakt van sociale innovatie als begrip naar sociale innovatie als domein. Net zoals het leven uit meer lagen bestaat wordt sociale innovatie hier benaderd als een sociaal en daarmee ‘levend’ fenomeen, dat zich juist ontwikkeld door het samenstel aan lagen waaruit het is opgebouwd, en de werking daartussen.

Zie voor het volledige artikel Visie op Sociale Innovatie – contouren van een nieuw domein (2008) van Dhian Sioe Lie et al. (CoP SI) de bijlagen.