Vier toekomstscenario’s voor 2023

2015 – begin September organiseerde het adviesbureau Lynxx  een bijeenkomst voor vertegenwoordigers van management, ondernemingsraden en vakbonden. In workshops werd gediscussieerd, getekend en ‘gedate’ rondom de thema’s: Arbeidsmobiliteit, Arbeidsverhoudingen en Medezeggenschap & Werktijden.?

Het resultaat is een praktische whitepaper met vier toekomstscenario’s en advies voor OR, vakbond en management.

4 Scenario’s

Scenario 1: Arbeidsmobiliteit; ‘Duizendpoot gevraagd en ondernemerschap om het werk te zien en te maken’.

Scenario 2: Werktijden; ‘In 2023 bepaalt niemand zijn eigen werktijden, want medewerkers zijn helemaal niet te vertrouwen’.

Scenario 3; Arbeidsvoorwaarden; ‘In 2023 werken we op basis van passie & vrijheid’.

Scenario 4; Medezeggenschap; ‘Als je de medezeggenschap niet mederniseert, bestaat je bedrijf niet meer in 2023’.

Het white paper nodigt uit om na te denken over de toekomst van arbeid en meer te lezen van wat er over dat onderwerp de laatste tijd geschreven is. (zoek verder in deze Kennisbank, zie hieronder)

Referentie

De overwegingen per thema en de volledige adviezen aan Management, Vakbond en ondernemingsraad treft u aan in het bijgaand document, het white paper (pdf). 

Andere recente publicaties over de toekomst van arbeid en arbeidsverhoudingen (zie elders in deze Kennisbank):

  • Industrie 4.0 Umsetzungsempfehlungen für das Zukunftsprojekt Industrie 4.0. Duits rapport van april 2013.

  • Smart Industry; Dutch industry fit for the future. (April 2014). Het initiatief tot het Smart Industry rapport kwam van FME, TNO, het ministerie van Economische Zaken, VNO-NCW en de Kamer van Koophandel.

  • Innovation by all and for all; shaping a sustainable future for employment in manufacturing. (2015).  Position Paper van  IndustriAll (een commissie van de verenigde Europese vakbonden in de industrie) 

  • Slimmer werken in de industrie. (2015) Een artikel van Frank Pot in Holland Management Review.
  • Werken aan de robotsamenleving. Visies en inzichten uit de wetenschap over de relatie technologie en werkgelegenheid. (2015) Rathenau Instituut.