Vienna Declaration: The most relevant topics in social innovation research

2011 – Volgens de deelnemers van de internationale conferentie over sociale innovatie in Vienna is technische innovatie alleen niet meer voldoende. Bij de overgang naar een samenleving die gebaseerd is op kennis en diensten is sociale innovatie vereist. De Vienna Declaration is het resultaat van de conferentie en een startpunt voor de identificatie, ontwikkeling en implementatie van sociale innovatie.

De 350 deelnemers, onderzoekers uit het brede veld van de sociale wetenschappen, hebben gezamenlijk de meest relevante onderwerpen voor onderzoek op het terrein van sociale innovatie samengesteld. In vergelijking met Nederland houdt Europa een bredere definitie aan voor sociale innovatie. Waar sociale innovatie in Nederland vaak betrekking heeft op organisaties, refereert sociale innovatie in Europa naar bredere sociaal economische onderwerpen. De geprioriteerde onderwerpen hebben daarom ook betrekking op deze breder definitie.

De European School of Social Innovation wil voldoen aan de verwachtingen en ontwikkelingen in de praktijk van sociale innovatie. Hierbij geven zij aan op de volgende punten vooruitgang te moeten boeken:

 • uitwerken van het concept en definitie van sociale innovatie;
 • plaatsen van het concept van sociale innovatie in theorieën rondom innovatie;
 • ontwikkelen van een methode om sociale innovatie identificeren en te meten.

Een aantal van de geprioriteerde onderzoeksonderwerpen hierbij zijn:

 • de potentie van sociale innovatie voor de economie, de maatschappij, het bedrijfsleven;
 • sociale innovatie vanuit verschillende bestuurlijke niveaus beïnvloeden;
 • de sociale processen in verschillende samenwerkingen en structuren van organisaties;
 • de relatie tussen innovatie van services en sociale innovatie;
 • sociale innovatie op de werkplek voor slimmer werken;
 • het meetbaar maken van waardecreatie door sociale innovatie;
 • monitoren, toetsen en meten van bronnen voor sociale innovatie;
 • de mogelijkheden en risico’s van sociale media bij sociale innovatie.

Verwijzing
Het volledige artikel: Vienna Declaration: The most relevant topics in social innovation research (2011) van J. Hochgerner, H.W. Franz, J. Howaldt en A. Schindler-Daniels is opgenomen als bijlage.


Keywords:
sociale innovatie & Internationaal