Vetex doet mensen bloeien door anders te organiseren

2023 – In het Magazine van Workitects, het Vlaamse Expertise Centrum rond Arbeidsorganisatie, wordt de case van Vetex beschreven. Vetex is met 80 werknemers expert in coaten en lamineren van textiel. Ze maken waterdichte en was bestendige tapes voor bijvoorbeeld schoenen en herbruikbare laminaten voor medische toepassingen.

Visie

Vetex is ervan overtuigd dat digitaliseren een must is als je wil blijven innoveren en topproducten leveren. In dit bedrijf wordt nog veel manuele en repetitieve arbeid verricht, dat willen ze werkbaar en efficiënt maken en mensen breder inzetbaar en hen ondersteunen via digitalisering. Management en staf zijn ervan overtuigd dat je alleen data-gedreven kan werken als de organisatiestructuur dat toelaat: naar een ‘product-georiënteerde flow’.

 

De sociale innovatie

In de mengkeuken is een pilot gedaan. Hier worden de pasta’s voor de coatings bereid. Een taskforce van medewerkers heeft een vast kader gemaakt, bestaande uit: recepten, werkwijzen, planning en KPI’s.

 

De aanpak

Er zijn werkgroepen gevormd om de werknemers bij het veranderingsproces te betrekken.

 

Resultaat

Het gaat hier om een voorlopig resultaat van de pilot. De medewerkers zitten meer bij elkaar. Een probleem is een probleem voor iedereen. Er wordt meer gecommuniceerd. “We hebben inspraak en kunnen iedereen aanspreken.” Deuren staan open en er is minder ‘vingergewijs’ onder collega’s.

 

Referentie

Lees het verhaal in het Workitects Magazine:

Vetex doet mensen bloeien door anders te organiseren | Workitects