Verschuivingen in arbeidsverhoudingen

2009 – Arbeidsverhoudingen zijn altijd in beweging. De afgelopen jaren hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die zich laten typeren als verschuivingen in de verdeling van verantwoordelijkheden tussen werkgevers en werknemers. Meer dan in het verleden het geval was, krijgen werknemers grotere verantwoordelijkheid, meer zelfstandigheid en sturen zij steeds vaker zelf processen aan. Het zijn herschikkingen die ook gevolgen hebben voor werkgevers en leidinggevenden.

Deze verschuivingen treden niet zomaar op. Ze spelen zich af in de context van een aantal dominante ontwikkelingen waarmee werkgevers en werknemers geconfronteerd worden. Binnen AWVN is het afgelopen jaar over deze thematiek een discussienota opgesteld die als titel “Verschuivingen in arbeidsverhoudingen; op weg naar wederkerig perspectiefmanagement” had. Over deze nota is in de AWVN-netwerken gesproken. Leden van de netwerken is gevraagd of zij de geschetste ontwikkelingen herkennen. Klopt het beeld? De reacties van leden zijn verwerkt in deze eindpublicatie die dezelfde titel heeft mee gekregen als de discussienota.

Keywords: arbeidsverhoudingen