Verscheidenheid maakt het verschil

2012 Productiever en prettiger werken in organisaties door het benutten van sociale innovatie en verscheidenheid

In deze rede worden de mogelijkheden van verscheidenheid geschetst. Door de ruimte te bieden om hun competenties te ontplooien kunnen medewerkers meer bijdragen aan de productiviteit van de organisatie. Door daarnaast medewerkers met verschillende competenties met elkaar te laten samenwerken en elkaar te laten inspireren wordt een voedingsbodem gecreëerd voor het ontstaan van innovaties. Om de potentie van verscheidenheid daadwerkelijk te kunnen benutten is vernieuwing van de organisatie nodig.

Verwijzing
De volledige rede die Sjeira de Vries heeft uitgesproken op 16 maart bij de aanvaarding van het lectoraat aan de hogeschool Windesheim treft u aan in de bijlage.

Keywords: Redes en oraties