Veranderen met ruimte

2007 – De werkomgeving is voor velen slechts een verpakking. Niet onbelangrijk, maar in een andere verpakking zou de inhoud van het werk er hetzelfde uitzien. Of niet? En hoe verhouden werkplek en veranderdoelen zich ten opzichte van elkaar?

Flexibel kantoor bestaat niet
In ‘Veranderen met ruimte’ zijn de ervaringen van zes overheidsorganisaties gebundeld en tegen het licht gehouden. Uit hun ervaringen blijkt dat het flexibele kantoor niet bestaat. Wel zijn er kantoren waarin mensen flexibel kunnen werken. En dan gaat het vooral over samenwerken. Was voorheen het kantoor een plek om te werken, nu is het hoofdzakelijk een plek om samen te werken. Hoe zal dit zich verder ontwikkelen? Bestaan er in 2020 nog wel kantoren? U leest het in ‘ Veranderen met ruimte’, het resultaat van een ontkokerde samenwerking tussen verschillende overheden, InAxis en de Rijksgebouwendienst.

ISBN 978 90 79174 01 0