Vandeputte Medical: ‘De teams zijn heilig’

2016 – Vandeputte Medical levert producten en diensten op het terrein van bedrijfshulpverlening. Het bedrijf heeft een BV in Nederland en een NV in België met in totaal 40 medewerkers.

Op de site:www.nieuworganiseren.nu staat eencasebeschrijving van de organisatorische vernieuwingen in dit bedrijf: Vandeputte Medical: ‘De teams zijn heilig’. Dat artikel wordt hieronder samengevat. 

De sociale innovatie
Per 1 februari 2016 is het bedrijf georganiseerd in zelfsturende klantteams en ondersteunende teams. Er is daarnaast een strategie-team waarin de teams uit Nederland en België zijn vertegenwoordigd en ook de directie zitting heeft. In de ‘organisatiehandleiding’ is uitgewerkt hoe de verdeling van de macht tussen klantteams, ondersteunende teams, strategieteams, directie en aandeelhouders is. Functies worden omgezet in rollen en de medewerkers zijn bezig met het maken van rolomschrijvingen.
Met de ‘pleziermeter’ wordt online en bijna permanent de stemming in het bedrijf gemeten. De resultaten worden met allen in het bedrijf gedeeld. Het strategieteam en steeds meer ook de klantteams bespreken de verbeterpunten en pakken ze aan. 

Aanpak
Een nieuwe directeur van de Benelux organisatie heeft een ‘nieuw-organiseren denkwijze’. Hij liet alle medewerkers interviewen over tevredenheid en knelpunten. Daaruit kwam een kernteam naar voren dat de opdracht kreeg in twee tot drie maanden met een nieuw organisatiemodel te komen. Dat hebben ze gedaan en na goedkeuring van de aandeelhouders en de rest van de organisatie is dat model ingevoerd.
Het proces van vinden van en wennen aan de nieuwe rollen is nog bezig. Voor leidinggevenden is  het verlies van functiemacht best moeilijk te verwerken.  

Resultaten
Resultaten worden niet vermeld in het artikel; daarvoor lijkt het nog te vroeg. 

Referentie
Cornelissen, Sjoske: ‘Vandeputte Medical: De teams zijn heilig’. 16 juli 2016, zie:
https://www.nieuworganiseren.nu/cases/vandeputte-medical-de-teams-zijn-heilig/
Update 31 mei 2018, www.nieuworganiseren.nu