Van taal naar tool

Onderbouwd samenwerken via Learning Communities in de logistiek

2022 – Een publicatie in het kader van het door NWO en TKI Dinalog gefinancierde project Change Gear laat zien wat nut, noodzaak, eisen aan opbouw en werkwijze en voorwaarden voor succes zijn, van een Learning Community (LC).

 

Omschrijving Learning Community

Een Learning Community is een publiek-privaat samenwerkingsverband met een faciliterende structuur, cultuur en processen, bestaande uit deelnemers die met regelmaat interacteren teneinde een gemeenschappelijk doel te realiseren waarin leren, werken en innoveren worden verbonden.

 

LC’s zijn nuttig en nodig om de uitdagingen in de sector aan te gaan enerzijds en de innovativiteit van de sector aan te wakkeren, anderzijds.

LC’s maken het mogelijk maatschappelijke problemen aan te pakken en innovaties te versnellen en bij te dragen aan het stimuleren van innovatief gedrag van medewerkers.

 

De transportplanner van de toekomst

In een LC waarin participeren: TLN, enkele transport bedrijven en twee hogescholen, wordt een serious game ontwikkeld. Dit wordt in Box 1 in de tekst beschreven.

Dit serious game beoogt planners voor te bereiden op ‘planning 4.0’, via assessment en training en het moet het uitdagende werk van de planner aantrekkelijk en uitnodigend voor het voetlicht brengen.

 

Pijlers voor succes van een Learning Community

Uit onderzoek zijn vier pijlers voor het opzetten van een LC naar voren gekomen.

  1. Doelbepaling; de partners moeten een visie delen.
  2. Structuur; er moet o.a. sprake zijn van: een vaste kerngroep, een kundige trekker en duidelijke rollen en taken.
  3. Proces; er moet sprake zijn van een duidelijke rol- en taakverdeling en actieve participatie.
  4. Cultuur; er moet sprake zijn van onderling vertrouwen.

Een algemene voorwaarde is dat alle deelnemers voor hun participatie voldoende tijd, steun en financiering hebben.

Ter ondersteuning van startende LC’s zijn scans ontwikkeld in het Change Gear project: een doelenscan, structuur-&processcan en een cultuurscan. Deze scans worden kort beschreven in Box 2

 

Referentie

Paul Preenen, Marieke van den Tooren, Jan Waalkens, Jacqueline Rietveld, Djoerd Hiemstra, Tijmen Schipper, Menno Vos, Nienke Hofstra, Charlotte Tillie, Kars Mennens. (2022) ‘Van taal naar tool. Onderbouwd samenwerken via Learning Communities in de Logistiek’. In Logistiek+ NR.12.

 

Download het artikel via onderstaande knop.