Van Prikklok tot Thuiswerken

Arbeidstijden in Nederland

2022 –  Gefascineerd door tijden en arbeidstijden schreef Ton de Korte (historicus en organisatieadviseur) dit boek over arbeidstijden.

Al eeuwen lang ruilen mensen gewerkte tijd uit tegen salaris. De arbeidstijd werd uitgedrukt in dagen, uren en minuten. Prikklokken legden de aanwezigheid op het werk vast, tot op de minuut nauwkeurig. In de fabrieken werkte men van ‘fluit tot fluit’.

De achturige werkdag en de 40-urige werkweek van maandagochtend tot vrijdagmiddag vormden de standaard. De scheiding tussen week en weekend was haarscherp. Dit systeem is snel aan het verdwijnen. Thuiswerken heeft een hoge vlucht genomen. De coronatijd confronteert ons evenwel ook met de ‘vitale beroepen’: de beroepen waarbij vaste werktijden en aanwezigheid op het werk noodzakelijk zijn. Dit boek neemt u mee naar een nieuwe tweedeling in de maatschappij: mensen die betaald worden per minuut en zij die betaald worden voor de geleverde prestatie. Hier lopen onze arbeidswetgeving en sociale zekerheid, die volledig zijn gebaseerd op uren en minuten, hopeloos achter.

Korte inhoud

Deel I Indeling van de tijd. De Hoofdstukken 2 t/m 5 gaan over hoe we in de loop van de eeuwen de tijd hebben getemd en netjes hebben ingedeeld in jaren, maanden, weken, uren en minuten die een wereldwijde werking hebben.

Deel II Arbeidstijden in beton gegoten. In de Hoofdtukken 6 t/m 8 wordt beschreven hoe in de vorige eeuw de werktijd meticuleus werd vormgegeven. De 40-urige werkweek, van maandagochtend tot vrijdagmiddag voor vrijwel iedereen. Met sterk gereguleerde uitzonderingen voor overwerk, werk op inconveniënte uren, verlof en vakantie.

Deel III Erosie van het arbeidstijden-systeem. In de Hoofdstukken 9 t/m 11 beschrijft de auteur hoe dit eens zo stevige bouwwerk van arbeidstijden begint te scheuren en te verbrokkelen, als gevolg van arbeidsduurverkorting, flexibilisering en individualisering. Ook wordt verteld welke problemen dit veroorzaakt in de wet- en regelgeving en de sociale zekerheid.

Deel IV Nieuwe strijd om de tijd. De Hoofdstukken 12 t/m 14 gaan over de meest recente ontwikkelingen, onder meer als gevolg van de coronatijd.

 

Referentie

Ton de Korte, (2022) Van Prikklok tot Thuiswerken; Arbeidstijden in Nederland. ISBN: 9789403668765

Het boek is rechtstreeks te bestellen via internet: www.mijnbestseller.nl