Van Arbowet naar goede bedrijven

Zeven nieuwe en praktische wegwijzers op de weg er naar toe

Van Arbowet naar goede bedrijven

Zeven nieuwe en praktische wegwijzers op de weg er naar toe

2022 – De NAAW A&O-opleiding heeft een reader uitgebracht over ‘Actuele inzichten vanuit de Arbeid- en Organisatiekunde 2022’. Hierin wordt onder meer verwezen naar de ‘conditionele benadering’ van goed werkgeverschap: zorg voor een goede kwaliteit van de arbeid, die einde jaren tachtig door NIPG (TNO), NIA en IVA werd ontwikkeld. De benadering is onder andere geconcretiseerd in de WEBA-methode waarmee risico’s voor het ‘welzijn’ van medewerkers kunnen worden gedetecteerd.

 

Inhoudsopgave

Over mogelijkheden van wetgeving voor een goed bedrijfsbeleid

Artikel 3 van de Arbowet – Back to the 80’s: oldies but goodies

Dennis Hitijahubessy

 

Diversiteit en inclusie: Dé oplossing om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan?

Kirsten Smit-Westerhof

 

Theorie en praktijk op weg naar goede en gezonde bedrijven

 

Van RI&E naar succesvolle employer branding: eerst de achterdeur op een kier en dan de voordeur wagenwijd open

Jan Cobussen

 

De ideale werkgever bestaat niet. Of toch wel?

Suzanne Otten

 

De rol van de HR professional in relatie tot de huidige context en nieuwe inzichten:

een link tussen het HR en A&O vakgebied

Corinne Heemskerk

 

De basisaspecten voor succes bij verbeterprojecten:

hoe beter maken praktisch handen en voeten krijgt

Marleen Wijnholds Ruitenbeek

 

Kritisch omgaan met wetenschap en onderzoek

Kritisch omgaan met wetenschap en onderzoeksmodellen: The Capability set for work

Frank Thoonen

 

 

Referentie

‘Van Arbowet naar goede bedrijven. Zeven nieuwe en praktische wegwijzers op de weg er naar toe’

  1. NAAW A&O-opleiding.

Alle artikelen zijn geschreven op persoonlijke titel.

Het boek is verkrijgbaar bij de auteurs en via de NAAW: mailto:info@naaw.nl

Meer lezen? Ga naar NAAW.nl/kennisbank.