Uw Gids naar Workplace Innovation

2016 – Het European Workplace Innovation Network (EUWIN)  heeft een Gids voor de praktijk uitgebracht. EUWIN is in 2013 door de Europese Commissie gelanceerd.

Workplace Innovation is de Engelse term voor wat we in Nederland Sociale Innovatie noemen en in Vlaanderen: de Innovatieve Arbeidsorganisatie.

Achtergrond

Het succes van de nieuwe industriële  revolutie hangt af van het gebruik van de beste van de beschikbare technologieën. Maar technologie is niet het enige antwoord. We moeten meer aandacht besteden aan de mens. Dat is onze belangrijkste bron in Europa en we maken er niet genoeg gebruik van. Workplace innovation of sociale innovatie is er niet alleen op gericht om innovatiekracht los te maken, het houdt  bedrijven innovatief en helpt ze om zich sneller en gemakkelijker aan te passen aan veranderingen. Maar hoe doe je het?

Deze korte gids voorziet u van kennis die in de praktijk te gebruiken is, inspireert met case studies, helpt u om uw huidige praktijk in uw organisatie te beoordelen, geeft ideeën voor verandering en verwijst u naar andere bronnen voor informatie en advies.

Uitdagingen

De gids is opgebouwd rondom vijf uitdagingen voor arbeidsorganisaties:

  • Waarom is Workplace Innovation (WPI) van belang voor uw organisatie?

  • Hoe kan WPI uw organisatie integraal veranderen?

  • Waar start u met uw WPI traject?

  • Wat zijn de elementen waaruit WPI is opgebouwd?

  • Hoe kunt u alle relevante partijen betrekken bij het bouwen van een nieuwe organisatie?

Korte verwijzingen naar onderzoek  zorgen voor een wetenschappelijk fundament. Verwijzingen naar vele cases tonen dat WPI  in de praktijk goed  toepasbaar is. 

Referentie

European Commission, European Workplace Innovation Network EUWIN. (2016) ‘Uw Gids naar Workplace Innovation’.  Auteurs: Peter Totterdill, Steven Dhondt, en Sylvie Boermans.Zie: https://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/19187

 Zie ook twee filmpjes over Workplace innovation die zijn gemaakt voor Oost-Europees publiek: één door Steven Dhondt (Nederland & Vlaanderen) en Claudio Zettel (Duitsland) en één door Peter Totterdill (UK) en Claire Alexander (Schotland): https://vimeo.com/218626669 

De Nederlandse versie van de Gids is als bijlage toegevoegd.