Understanding the value of innovation

2009 – Innovatie is een bijwoord geworden van vooruitgang en welvaart. Wie niet innoveert, staat stil – net als de kennis. Om meer grip te krijgen op innovatie en te leren hoe innovatie kan bijdragen aan de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven én de Nederlandse economie is INSCOPE opgezet: Social Innovation for Competetiveness, Organisational Performance and Human Excellence.

In dit artikel legt Henk Volberda van INSCOPE uit wat sociale innovatie precies inhoudt, wat het kan betekenen voor de economie en wat de rol van INSCOPE hierin is.

Het artikel Understanding the value of Innovation (2009) van C. Walker uit Interface, april 2009 is te vinden in de bijlagen.

Keywords: sociale innovatie