Understanding the factors that promote employability

Dit onderzoek onder 700 Nederlandse werknemers uit de zorgsector bespreekt de individuele en organisatorische factoren die een rol spelen bij de oriëntatie van werknemers op het gebied van employability en personeelsverloop.

Aanleiding

De zorgsector verwacht grote personeelstekorten in de toekomst. Het huidige personeel veroudert, en velen werken parttime. Zowel werkgevers als werknemers bemerken weinig kansen voor het personeel om zich verder te ontwikkelen binnen hun vak.

Werknemers die meer open staan voor ontwikkeling hebben meer up-to-date kennis. Dit is zeer relevant voor de zorgsector met zijn technologische-, medische- en marktontwikkelingen. De kans bestaat echter dat medewerkers meer bezig zijn met hun eigen carrière en niet zozeer met de organisatie: employability stimuleren kan dus betekenen dat de medewerkers vertrekken naar een andere organisatie om zich verder te ontwikkelen.

Hoe kunnen organisaties nu de individuele ontwikkeling van de medewerkers stimuleren wanneer het bekend is dat de meeste mensen pas aan hun carrière gaan werken wanneer zij ontevreden zijn met hun werk én dat de organisatie de kans loopt haar meest ontwikkelde medewerkers te verliezen aan een andere organisatie?

Doelstelling

Deze studie onderzoekt de relatie tussen de organisatiecultuur en de intenties van het personeel op het gebied van employability en personeelsverloop. Het doel is om duidelijk boven tafel te krijgen hoe organisaties de employability kunnen verhogen en tegelijk de employability-georiënteerde medewerkers kunnen vasthouden.

Aanpak

Dit onderzoek bespreekt employability vanuit een organisatorisch perspectief. De focus ligt hierbij op de HR-activiteiten die organisaties kunnen helpen bij de keuze tussen flexibel en breed opgeleid personeel aan de ene kant en het voorkomen van personeelsverloop aan de andere kant. Inzichten in dit dilemma worden verkregen door intensief te kijken naar zowel de individuele en organisatorische aspecten van employability als de intenties van personeelsverloop.

Aan het onderzoek deden 702 werknemers mee uit verschillende organisaties binnen de zorgsector. De respondenten hebben een enquête ingevuld met vragen die betrekking hebben op de employability cultuur van de eigen organisatie, carrière, tevredenheid, zelfwerkzaamheid, oriëntatie en intenties en redenen tot overstappen naar een andere functie. Daarnaast is gekeken naar de manier waarop medewerkers tegen de arbeidsmarkt en het vinden van ander werk aankijken.

Conclusies

De resultaten laten een positieve relatie zien tussen cultuur en oriëntatie: binnen een employability-stimulerende cultuur zijn medewerkers eerder geneigd om zich verder te ontwikkelen en nieuwe uitdagingen aan te nemen. Een klimaat waarin persoonlijke ontwikkeling centraal staat vermindert tevens de intenties van de medewerkers tot personeelsverloop. Ontwikkeling stimuleren kan inderdaad sommige werknemers aanmoedigen om te vertrekken, maar zij vertrekken dan met een positieve reden. Dit kan weer bijdragen aan het aantrekken van nieuw personeel en nieuwe klanten.

Hoewel economen wel eens beweren dat organisaties niet teveel energie moeten stoppen in de ontwikkeling van het personeel, aangezien deze mensen hun investering in kunnen zetten binnen een andere organisatie, bewijst deze studie het tegendeel. De resultaten laten zien dat er een positief verband is tussen een cultuur van employability en de oriëntatie op dit gebied van de medewerkers en een negatieve relatie met personeelsverloop.

De onderzoekers geloven dat organisaties veel kunnen winnen door een cultuur van employability te creëren. Wanneer zowel de organisatie als de medewerkers tijd en geld willen steken in training en ontwikkelingen dan valt het te verwachten dat de werknemers worden gestimuleerd om naar nieuwe uitdagingen te zoeken. Niet om hun carrière direct een boost te geven, maar omdat het normaal is om je te ontwikkelen binnen de organisatie.

Zie de bijlagen voor het volledige onderzoek Understanding the factors that promote employability orientation: the impact of employability culture, career satisfaction and role breadth self-efficacy (2009) van A. Nauta, A.van Vianen, B. van der Heijden, K. van Dam en M. Willemsen uit Journal of Occupational and Organizational Psychology 82, p.233-251.