Uitgesloten! Sociale uitsluiting bij laagopgeleide jongeren in Nederland

Hiteq

Uitgesloten! – Sociale uitsluiting bij laagopgeleide jongeren in Nederland

Hiteq, centrum van innovatie, november 2008

112 pagina’s

Anno 2008 zijn er in Nederland nog steeds groepen mensen die moeilijk aansluiting vinden bij de maatschappij en zich uitgesloten voelen van de samenleving. Vindt deze uitsluiting nog steeds plaats op basis van sociaal-economische positie of spelen ook andere factoren een rol? Geldt nog steeds: “Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje?”

Hiteq wil met dit onderzoek meer inzicht geven in de kennis over sociale uitsluiting, vooral bij laagopgeleide jongeren. En daarmee een beeld geven van de aangrijpingspunten die verschillende groepen in de toekomst meer kans geven om volwaardig mee te doen in de samenleving. Daarvoor is gekeken naar factoren die wél en factoren die niet te beinvloeden zijn.

Gehele onderzoek aan te vragen op:

https://www.hiteq.org/cms/publish/content/showpage.asp?pageid=53