Uitdaging en motivatie: De rol van doeloriëntaties

2011 – In dit artikel in het Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties betogen Paul Preenen, Annelies van Vianen en Irene de Pater dat de doeloriëntatie van werknemers wanneer zij aan een taak beginnen invloed hebben op hun motivatie bij deze taak. Dit lichten zij toe aan de hand van een onderzoek waarbij studenten een moeilijke of makkelijke taak uitvoerden, en werden geïnstrueerd om zo goed mogelijk te presteren of om zoveel mogelijk te leren. 

Met uitdagend werk hebben werknemers meer de mogelijkheid om kennis op te doen en nieuwe vaardigheden te leren. Uitdagend werk kan echter een positieve of negatieve invloed hebben op de motivatie van werknemers. In dit artikel wordt een onderzoek toegelicht dat bedoeld is om te achterhalen wanneer uitdagend werk leidt tot meer of minder motivatie.

Het onderzoek
Studenten die deelnamen aan het onderzoek kregen of een moeilijke, of een makkelijke taak toebedeeld. Vervolgens kregen deze studenten of de instructie om zoveel mogelijk te leren van de taak, of de instructie om zo goed mogelijk op de taak te presteren. Wanneer studenten met een moeilijke taak de instructie kregen om zoveel mogelijk te leren waren zij meer gemotiveerd dan studenten met een moeilijke taak die de instructie kregen om goed te presteren. Bij studenten met een makkelijke taak was het omgekeerde het geval: de instructie om zoveel mogelijk te leren leidde tot minder motivatie dan de instructie om zo goed mogelijk te presteren.

Conclusie
De auteurs concluderen dat bij uitdagende taken medewerkers niet geïnstrueerd moeten worden om zo goed mogelijk te presteren, maar juist om zoveel mogelijk van de taak te leren. Bij makkelijke taken motiveert het juist beter om werknemers te instrueren om zo goed mogelijk te presteren in plaats van zo veel mogelijk te leren. Door hier rekening mee te houden kunnen werkgevers hun personeel beter motiveren zodat ze meer uitdagende taken aan willen gaan en zichzelf zo beter kunnen ontwikkelen.

Verwijzing

Preenen, P., Van Vianen, A., & De Pater, I. (2011). Uitdaging en motivatie: de rol van doeloriëntaties. Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, 1(2), 44-48.

Het artikel is toegevoegd als bijlage.