U doet vast aan Flex - flexwerk vergt strategische benadering

2009 – Ondanks de huidige recessie, verdient de juiste inrichting van flexibele arbeid alle aandacht. Organisaties die nu de juiste weg inslaan, maken straks, als de economie weer aantrekt, het verschil. Het onderzoeksrapport ‘U doet vast aan flex’, een co-productie van TNO, Adecco, Comenius Consult en ModernWorkx, reikt waardevolle handvatten aan voor succesvolle flexconstructies. Het strategisch benaderen van flexibele arbeid en het goed invullen van de randvoorwaarden leveren de gewenste resultaten op.

Onderzoeksvraag

Wat zijn randvoorwaarden voor succesvolle flexconstructies?

Resultaten

Organisaties met een omvangrijke flexschil zullen deze steeds meer vanuit strategisch HR-beleid willen en moeten inrichten. Het is onlosmakelijk verbonden met de business en als zodanig ook met de personeelsvoorziening.

Een succesvolle flexconstructie is volgens de samenstellers van het rapport afhankelijk van een goede ‘fit’ tussen inlener en flexleverancier: op strategisch, organisatorisch, operationeel, persoonlijk en cultureel niveau. De in het rapport beschreven casestudies leveren hiervoor heldere en nuttige aanknopingspunten. Bedrijven die zich vooraf goed rekenschap geven van deze succesfactoren, vergroten de kans op het maken van een keuze die maximale tevredenheid en rendement oplevert. Dit is essentieel, want het inrichten en organiseren van een flexschil is een bedrijvigheid op zichzelf. Het goed invullen van de randvoorwaarden zal niet alleen zorgen voor meer kwaliteit, maar zal de hoge kosten van flexibele arbeid kunnen reduceren.

Flexwerk laat zich binnen diverse wereldwijd toegepaste modellen organiseren. De bekendste zijn: Neutral Vendor (inzet van een intermediair), Master Vendor (één hoofdleverancier), Multi Vendor (beperkt aantal contractleveranciers) en Commodity (leveranciers zonder vaste overeenkomst). Via zeven casestudies, verspreid over profit en non profit organisaties, is vastgelegd waarom organisaties voor een specifieke flexconstructie kiezen en in hoeverre het toegepaste model voldoet aan verwachtingen en doelen. De flexschillen van de onderzochte organisaties hebben de omvang van een flink MKB-bedrijf, ondanks de verschuivingen op de arbeidsmarkt. Uit het oogpunt van efficiency en werkgeversverantwoordelijkheden is het dan ook van wezenlijk belang om een flexschil als zodanig aan te sturen. Alleen een strategische benadering van flexwerk, waarin flexkrachten worden beschouwd als onderdeel van het totale HR-beleid, levert de gewenste resultaten op.

Het rapport U doet vast aan flex – flexwerk vergt strategische benadering (2009) van E. Hus, M. de Langen (Comenius Consult), A. Goudswaard (TNO) en J. de Leede (ModernWorkx) is te vinden in de bijlagen.

Keywords: flexibel organiseren, externe samenwerking