Trust Index

Great Place To Work® Institute, Inc.

2008 – De Trust Index© is een werknemersperceptie instrument dat de mate van vertrouwen, trots en kameraadschap meet binnen de organisatie.

De Trust Index©:

·

Verzamelt kwalitatieve en kwantitatieve data: beide zijn van essentieel belang bij het ontwikkelen van verbetermogelijkheden in uw werkomgeving.

·

Vraagt werknemers naar hun percepties t.a.v. hun werk en de organisatie als geheel.

·

Bestaat uit beweringen die geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid, trots en kameraadschap beschrijven – de vijf dimensies zoals die voorkomen in het Great Place to Work® Model©.

·

Duurt slechts 10-15 minuten om in te vullen.

Aanpak

·

Vragenlijsten worden verspreid in papieren versie of via internet.

·

Er kunnen items worden toegevoegd ten einde feedback te verkrijgen over kwesties die van specifiek belang zijn voor uw organisatie.

·

De resultaten worden weergegeven in demografische, geografische en functionele categorieën.

·

Demografische categorieën worden gevormd aan de hand van de wensen van de klant

·

Gedurende het gehele proces werkt ons team van experts met u samen.

Resultaten

De bevindingen laten zien hoe u de inzet om zoveel mogelijk een Great Place to Work te zijn kunt optimaliseren. GPTW werkt met uw team samen en maakt de implicaties van de bevindingen en de relatie tussen de resultaten van de vragenlijst en het Model duidelijk.

Meer informatie is online te vinden via https://www.greatplacetowork.nl/best/trust_index.php

Keywords: dynamisch managen