Trust Audit

2008 – De Great Place to Work® Trust Audit© geeft gerichte informatie over hoe een organisatie zich kan optimaliseren. Om de onderzoeksresultaten te vergroten kan de Trust Audit© met de Trust Index© gecombineerd worden. De Trust Audit© is ook als primair evaluatie instrument te gebruiken.

De Trust Audit©:

·

Laat zien hoe uw werknemers de organisatie en het werk beoordelen en ervaren.

·

Bestaat uit expert gestuurde focus groepen geleid door één van de facilitators van GPTW.

·

Verzamelt gedetailleerde data over interacties en ervaringen binnen de organisatie en op het werk.

Aanpak

·

Focus groepen bestaan gewoonlijk uit 10 tot 12 deelnemers en de bijeenkomsten duren ongeveer 90 minuten.

·

Deelnemende werknemers zijn afkomstig van hetzelfde niveau in de organisatie, zodat leidinggevenden de bevindingen niet kunnen beïnvloeden.

·

Onze facilitators bevorderen een discussie over de sterke punten van de organisatie, uitdagingen en verbetermogelijkheden.

·

Als onafhankelijke partij, creëren we een open, veilige en comfortabele omgeving waarin werknemers openhartig over hun percepties en over ervaringen met de organisatie kunnen spreken.

Resultaten
De Trust Audit© geeft aan welke sterktes de werknemers in de organisatie zien en welke factoren het succes van de organisatie belemmeren. De adviseur van GPTW helpt de bevindingen richting te geven en de acties te bepalen die in uitdagende situaties ondernomen kunnen worden.

Verwijzing
Meer informatie is online te vinden via https://www.greatplacetowork.nl/consulting/trust-audit.php

Keywords: dynamisch managen, monitoring & evaluatie