Trust Appraisal 360

2008 – Een cultuurverandering begint bij managers. De Great Place to Work® 360º Trust Appraisal© evalueert de attitudes en gedragingen van individuele managers, inclusief senior leidinggevenden, Business Unit managers en afdelingshoofden.

Aanpak

·

Geeft de zelfperceptie van individuele managers weer.

·

Laat zien hoe de supervisors, collega’s en directe beoordelaars van de managers hen beoordelen.

·

Stimuleert professionele ontwikkeling en actiegerichtheid met praktische terugkoppeling (intervisie) van de directe teamleden aan de managers.

·

Ondersteunt de doelstelling van de organisatie om een goede werkgever te zijn.

·

Bevat ongeveer 50 onderzoeksvragen en een open vraag en duurt 10 minuten om in te vullen.

·

De evaluaties kunnen verricht worden voor een aantal managers of voor alle managers binnen uw organisatie.

·

Managers selecteren collega’s, directe medewerkers en een supervisor om de vragenlijst in te vullen.

·

U distribueert de vragenlijsten, stuurt ze terug naar GPTW en zij analyseren deze vervolgens.

·

De adviseurs van GPTW kunnen de participanten interactieve workshops geven of individuele coaching sessies.

Resultaten
De onderzoeksresultaten tonen de kwaliteiten en het potentieel van individuele managers, in relatie tot het Great Place to Work® Model©. Managers ontvangen:

·

Een individueel rapport bestaande uit spreadsheets en grafieken met numerieke antwoorden en een geschreven overzicht van commentaren.

·

Eerlijke, betekenisvolle terugkoppeling op hun managementgedrag en – praktijken in een begrijpelijk formaat.

·

Onze aanbevelingen met betrekking tot de cruciale sterktes en ontplooiingsthema’s van de deelnemer.

·

Het 360° Werkboek, dat de terugkoppeling nader uitlegt en de manager door middel van een actieplan helpt een meer adequate vorm van leiderschap in te vullen.

·

Geconsolideerde rapporten van de resultaten om ontwikkelingen in de kernkwaliteiten van de manager en diens voortgang over de tijd bloot te leggen.

Verwijzing
Meer informatie is online te vinden via https://www.greatplacetowork.be/nl/consulting/verrtouwen-beoordeling.php

Keywords: dynamisch managen, monitoring & evaluatie