Trouble at the border? Gender, flexibility at work and the work-home interface

2008 – Dit onderzoek beschrijft de effecten van controle op de planning en baanautonomie op twee aspecten binnen het gebied van de combinatie werk en privé: het ontvangen van werkgerelateerde contacten buiten kantooruren en het mee naar huis nemen van werk. Dit rapport bespreekt de theorie achter de bevindingen met de focus op geslacht, werkomstandigheden en controle en de combinatie werk en privé.

Aanpak

De data is afkomstig uit een studie uit 2002: National Study of the Changing Workforce. De respondenten waren meerderjarig en maakten deel uit van de beroepsbevolking.

De speerpunten van het onderzoek waren:

·

Het ontvangen van werkgerelateerde contacten buiten de normale kantooruren

·

Werk mee naar huis nemen

·

Werk- en privéconflict

·

Controle op de planning

·

Baanautonomie

Conclusies

Controle hebben op de planning staat in relatie met de mate waarin mensen werkgerelateerde activiteiten hebben naast de vaste kantooruren. Deze effecten zijn sterker onder mannen. Baanautonomie is bij mannen gerelateerd met contactmomenten en zowel bij mannen als vrouwen gerelateerd met het mee naar huis nemen van werk.

Bij personen met lage baanautonomie is er sprake van een relatie tussen contactmomenten naast het werk en het werk- en privéconflict. Het mee naar huis nemen van werk is gerelateerd met het werk- en privéconflict bij mensen met een meer controle op de planning.

Sociologen zijn al lang geïnteresseerd in de manier waarop verschillende sociale rollen met elkaar in conflict komen, met name de rollen binnen het werk en binnen de familie. Recente bevindingen en onderzoeken gaan verder dan een simpele verklaring van de conflicterende elementen bij de identificatie van rolvervaging en het mengen van dimensies.

Dit onderzoek wilde meer kennis en inzicht krijgen op dit gebied door de manieren weer te geven waarop twee centrale werkomstandigheden, controle op de planning en baanautonomie, bijdragen aan de mate van rolvervaging en de invloed die dit heeft op het werk- en privéconflict. De belangrijkste bevinding is wel het feit dat werkomstandigheden, en met name de mate van flexibiliteit, een negatieve invloed kunnen hebben op mensen die graag 24 uur per dag beschikbaar willen zijn.

Deze bevindingen dagen onderzoekers uit om rekening te houden met zowel de vindingrijke als stressvolle aspecten van deze werkomstandigheden, vooral de mate waarin dit in relatie staat met het werk- en privéconflict en de verschillen tussen mannen en vrouwen bij deze problemen.

Het rapport Trouble at the border? Gender, flexibility at work and the work-home interface (2008) van S. Schieman & P. Glavin is te vinden in de bijlagen.

Keywords: monitoring & evaluatie, flexibel organiseren