Trends in arbeid

2009 – De complexe en snel veranderende wereld waarin wij vandaag de dag leven vraagt om een goede oriëntatie op toekomstige ontwikkelingen: TNO Kwaliteit van Leven publiceert met enige regelmaat over trends in arbeid. In deze publicatie hebben zij de mogelijke implicaties van een aantal trends in kaart gebracht. Welke trends springen eruit als we naar de toekomst kijken? Wat zijn de daaraan gerelateerde arbeidsvraagstukken? En hoe moeten wij er wat kennisontwikkeling en innovatie betreft op inspelen? Deze trendanalyse is gemaakt mede naar aanleiding van een Strategische KennisAgenda (SKA) die het ministerie van SZW vorig jaar heeft opgesteld en heeft verspreid met verzoek om commentaar.

ISBN: 978-90-5986-326-2

Keywords: Sociale innovatie, talentontwikkeling