Transition through workplace innovation

Investing in good jobs and employees is crucial to negotiating the green and digital transitions

2022 – In de Europese nieuwsbrief Social Europe, is een bijdragen opgenomen van Frank Pot en Peter Totterdill, leden van het European Workplace Innovation Network (EUWIN). Zij betogen dat ook voor nieuwe uitdagingen als de groene en digitale transities, ‘WorkPlace Innovation’ (WPI) of  ‘sociale innovatie’ essentieel is.

Korte inhoud

In de EU groeide het afgelopen decennium het besef dat naast technische innovatie sociale of organisatorische innovatie van belang is. Herhaaldelijk werd in onderzoek aangetoond dat WPI goed is voor de prestaties van organisaties.

En de duurzame winst van WPI voor zowel bedrijven als publieke organisaties is dat het bijdraagt aan het versterken van het personeel; werkenden die betrokken zijn bij het verbeteren van de bedrijfsvoering in al haar aspecten en die hun taken op de best mogelijke manier uitvoeren.

 

En toch blijkt uit de European Company Survey van 2019 dat slechts 20% van de Europese organisaties hoge investeringen doet in banen en mensen en in een hoge mate van medezeggenschap voor medewerkers.

Er kunnen vele redenen aangevoerd worden waarom niet veel meer organisaties WPI omarmen: de macht der gewoonte, gebrek aan kennis, voorkeur voor ‘command and control’-management in plaats van management op basis van ‘participatie en vertrouwen’, negatieve arbeidsverhoudingen enz.

Een belangrijke les is dat WPI niet vanzelf door de markt wordt bevorderd; en dat het voortdurende aandacht en stimulans nodig heeft, ook van beleidsmakers.

 

Referentie

Frank Pot and Peter Totterdill; in Social Europe, 23rd February 2022.

Successful transitions through workplace innovation – Frank Pot and Peter Totterdill (socialeurope.eu)