Transforming Public Services through innovation

Het NCPP start met een nieuw project over innovatie en samenwerking op de werkvloer van Public Services in Ierland. Dit project richt zich op twee zaken: inzicht krijgen in de praktijken, strategieën en culturen die kenmerkend zijn voor innovatieve organisaties en inzicht krijgen in de initiatieven en strategieën die nodig zijn om innovatie binnen Public Services te realiseren.

De gewenste uitkomsten van het project zijn:

·

Beter begrip van innovatie binnen Public Services

·

Inzicht krijgen in de (vervolg) activiteiten die nodig zijn om innovatie te realiseren

·

Praktijkvoorbeelden van succesvolle innovatie binnen Public Services

·

Met behulp van personeelsgesprekken aanbevelingen doen voor veranderingen binnen het management

·

Kennis generen over mogelijkheden en bezwaren met betrekking tot de omslag naar een netwerkcultuur voor het bestuur

·

Praktische handvatten en aanbevelingen kunnen bieden om organisaties te ondersteunen

Zie voor het volledige artikel Transforming our Public Services through Innovation van Damian Thomas uit UPDATE 9 van het National Centre for Partnership & Performance (2009) de bijlagen.