Training: Rendement uit sociale innovatie

Hoe haal je rendement uit de sociale innovatie van je bedrijf? Hoe pas je het principe van sociale innovatie zó toe, dat je daar het meeste resultaat mee behaalt? Voor werkgevers is het belangrijk om ook te investeren in het personeel en in het sociale klimaat binnen het bedrijf. Maar dit moet ook leiden tot resultaat. In deze training gaan we daar met elkaar op in. Wat is het doel van de sociale innovatie? Hoe pak je dat aan? Hoe zorg je dat het in je organisatie ingepast wordt? Hoe krijg je het ‘tussen de oren’ van de medewerkers?

We nemen de bestaande organisatie als uitgangspunt bij het stellen van de doelen voor sociale innovatie. We komen daarom eerst voor een kennismakingsgesprek bij het management, om zo effectief leiding te kunnen geven aan het denkproces. Naast het behandelen van de theorie bij genoemde onderwerpen, gaan we vooral praktisch aan de slag.

Onderwerpen:

·

Doelstellingen sociale innovatie

·

Motivatie van medewerkers

·

Cultuursomslag en -beïnvloeding

·

Bereiken van doelstellingen (maken van stappenplan)

Na deze cursus (1 dag) kunnen de deelnemers praktisch aan de gang met de doelen van sociale innovatie, het motiveren en begeleiden van hun medewerkers hierbij, en het vasthouden van hun visie hierop.

Voor wie: management en middenkader

Kijk voor meer informatie op: https://www.tcsi.nl/product/28/rendement-uit-sociale-innovatie.php