Training: Creatieve Denktechnieken

2009 – De kapstokken die in deze workshop worden aangereikt zijn bedoeld om creatiever te leren denken en handelen. Fantasieontwikkeling, het leggen van nieuwe associaties, prikkelende opdrachten, improvisatie enz. Kortom: het stimuleren van vooral de rechter hersenhelft!

Kenmerken Basistraining

Deze workshop is de afgelopen tijd met veel succes aan diverse organisaties gegeven en kan ook prima ingezet worden in het kader van teambuilding.

Resultaten

·

Verschillende vormen van associatief denken beheersen

·

Weten welke invloed verbeelding heeft op creativiteit

·

De meerwaarde van creatieve denktechnieken inzien

·

Weten op welke manier beide hersenhelften aan te sturen

Kenmerken Vervolgtraining

Tijdens de vervolgtraining wordt nader ingegaan op een aantal specifieke denktechnieken. Door middel van casuïstiek leren deelnemers deze technieken toe te passen, waarbij het belang voor de proces- en productverbetering uitgebreid aan de orde komt. Verder wordt aandacht besteed aan de vraag hoe op organisatorisch niveau de creativiteit kan worden bevorderd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een aantal krachtige concepten, waardoor men meer inzicht krijgt op welke manier de ideeënstroom gestimuleerd kan worden.

Resultaten

·

Kunnen opstellen van een relevante probleemanalyse

·

Kunnen toepassen van verschillende creatieve denktechnieken in verschillende contexten

·

Weten op welke wijze de transformatie van bestaande kennis naar ideeën binnen de eigen organisatie kan worden versneld

·

Weten hoe je op individueel en organisatorisch niveau de creativiteit binnen de organisatie doelgericht kunt maken en daarmee een flinke impuls kunt geven aan de innovatiekracht!

Begeleiding

Het aanleren van verschillende creatieve vaardigheden is noodzakelijk om tot een maar innovatieve organisatie te komen. Maar zeker niet voldoende. Naast de kennis die men tijdens de trainingen heeft verworven zal men zich moeten afvragen op welke wijze men het best vorm kan geven aan een innovatieve organisatie. Met andere woorden: hoe kan men processen faciliteren die uiteindelijk de innovatiekracht van de onderneming helpen te vergroten?

Om bedrijven te begeleiden bij het faciliteren van dergelijke processen heeft WakeUp-YourMind een aantal instrumenten ontwikkeld:

·

Een diagnose om te bepalen hoe innovatief een organisatie is

·

‘Teams make things happen’: een aanpak waardoor het mogelijk is veel meer rendement uit creatieve sessies te halen

·

‘Putting Creative potential in Creative Action’: een methodiek ter ondersteuning van het management bij het vormgeven aan een meer ideerijke organisatie

Resultaten

·

Het kunnen opzetten en onderhouden van een ideeën-supportsysteem

·

Meer ingebrachte ideeën per werknemer

·

Een hogere realisatiegraad van ideeën (implementatie)

·

Kortom: het faciliteren van een permanente ideeënstroom die tot meer innovatiekracht leidt en de concurrentiepositie aanmerkelijk versterkt!

Meer informatie is online te vinden via www.wakeup-yourmind.nl

Keywords: slimmer werken, innovatie & innovatievermogen, talentontwikkeling