Trade Unions in the European Union

Picking up the pieces of neo liberal challenge

2023 – Vakbonden in Europese lidstaten zijn regelmatig uitgedaagd door neoliberale programma’s in hun eigen land en op Europees niveau. De zevenentwintig landen-hoofdstukken in dit boek schetsen de kenmerken van de neoliberale uitdaging in de EU lidstaten en de maatregelen die door vakbonden zijn genomen om zich aan de veranderende omstandigheden sinds 2000 aan te passen. Het is duidelijk dat vakbondsactiviteiten – onafhankelijk of samen met bondgenoten uitgevoerd – centraal zullen staan bij campagnes die er op gericht zijn een coherente respons te geven op deze neo-liberale uitdagingen. Dit boek biedt een overzicht van de ontwikkeling, structuur en het beleid van nationale vakbonden in de EU. Het bevat een diepte-analyse van de uitdagingen waarmee deze organisaties werden geconfronteerd en de beleidsreacties daarop van 2000 tot 2020. Het boek laat de gevaren zien van de neo-liberale politiek voor het Europese sociale model en beschrijft wat er moet gebeuren om dat model te beschermen.

Referentie

Jeremy Waddington, Torsten Müller and Kurt Vandaele (eds.) Trade unions in the European Union Picking up the pieces of the neoliberal challenge.

Chapter 21. Trade Unions in the Netherlands. Erosion of their power base in the stable Polder Model. Paul de Beer & Lisa Berntsen. p799.

Het boek is hier te downloaden: https://www.peterlang.com/document/1303070 (Open access)