Towards common principles of flexicurity

2007 – Een nieuwe economie en arbeidsmarkt vragen om nieuwe oplossingen. De flexicurity-aanpak biedt een duidelijk antwoord op de vraag hoe uitdagingen op de huidige arbeidsmarkt kunnen worden aangegaan terwijl baanzekerheid kan worden behouden.

De European Growth and Jobs Strategy richt zich op het terugdringen van de werkloosheid en het creëren van meer en betere banen. Het gaat vooral om het ontwikkelen van een nieuwe vorm van zekerheid voor werknemers: van werkzekerheid naar baanzekerheid. De aanpak richt zicht op het helpen van starters aan een baan en op de ontwikkeling van werknemers. Het wil een nieuwe vorm van werken bieden en oplossingen hebben wanneer er geen werk is. De flexicurity-aanpak ondersteunt de doelen van deze strategie.

Dit rapport bespreekt de belangrijkste principes van de flexicurity-aanpak. Het wil niet simpele one-size-fits-all oplossingen bieden, maar dient als een toolbox voor overheden, sociale partners en andere belanghebbenden wanneer zij hun eigen flexicurity-aanpak willen ontwikkelen. De meeste tools zijn afkomstig uit praktijkvoorbeelden in Europa en hebben bewezen zeer succesvol te zijn. Pro-actief beleid kan helpen de uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan. Flexicurity biedt een raamwerk voor dit beleid.

Dit rapport bespreekt de volgende onderdelen:

·

De kansen en uitdagingen van globalisatie en verandering

·

Een geïntegreerde flexicurity-aanpak

·

Flexicurity-beleid: ervaringen van derden

·

Flexicurity en de sociale dialoog

·

De ontwikkeling van de basisprincipes van flexicurity

·

Paden van flexicurity

·

De financiele dimensie van flexicurity

·

Vervolgstappen

Verwijzing
Zie voor de publicatie Towards common principles of flexicurity – More and better jobs through flexicurity and security (2007) van de Europese Commissie de bijlagen.

ISBN: 978-92-79-06477-7

Keywords: flexibel organiseren