Topprestaties in de maakindustie

2011 – Ook in de maakindustrie zijn er ontwikkelingen naar een toenemende grilligheid en onvoorspelbaarheid van de markt, waarbij de vraag in steeds meer is geïndividualiseerd. Daarnaast is sprake van een groeiende concurrentie vanuit het buitenland, met name lage lonen landen en Oost-Europa. Al deze ontwikkelingen maken dat de Nederlandse maakindustrie zal moeten focussen op sneller innoveren, snel, wendbaar en flexibel zijn in de realisatie van orders en slim produceren.

TNO helpt bedrijven in de maakindustrie al ruim 25 jaar slagvaardiger te opereren en te anticiperen op de ontwikkelingen door de toepassing van het bedrijfsconcept Demand Flow en Lean Factory. Dit concept is gericht op een soepele doorstroming van orders (flow), het elimineren van verspilling (lean), het verhogen van productiviteit en het reduceren van de orderdoorlooptijd over alle opeenvolgende stappen in zowel het bedrijf als bij de partners in de keten.

In het boek Topprestaties in de maakindustrie zijn 22 voorbeelden beschreven van bedrijven die door gebruik te maken van nieuwe bedrijfsconcepten hun innovaties hebben kunnen doorvoeren. Een zeer belangrijke opmerking daarbij is dat om de productiviteit en de flexibiliteit te verhogen de betrokkenheid van het personeel essentieel is. Naast de voorbeelden wordt in het boek ook de TNO-aanpak van de productie innovatie uitgelegd, waarbij een breed scala van instrumenten uit de TNO-toolkit beschreven wordt. Het boek eindigt met een beschrijving van nieuwe ontwikkelingen zoals Augmented Reality, een technologie die rechtstreeks, met behulp van een camera en software, een extra laag virtuele beelden zo realistisch mogelijk toevoegt aan de reële beelden die we om ons heen zien

Verwijzing
Het boek is als pdf-bestand opgenomen in de bijlage.

Steekwoorden
MKB, slimmer werken – organisatie, flexibel organiseren