Toolbox, Tools voor het benutten van Innovatieve ideeën van medewerkers

Het stimuleren van intrapreneurship

2022 – Deze Toolbox moet ‘intrapreneurs’ voorzien van instrumenten. ‘Intrapreneurs’ zijn medewerkers die uitvoering geven aan hun innovatieve ideeën.

Randvoorwaarden

Intrapreneurship kan alleen tot bloei komen als sprake is van: a) een faciliterende leiderschapsstijl, b) een cultuur van veiligheid en vertrouwen, c) autonomie in het reguliere werk van de medewerkers, d) transparantie gedurende de implementatie van het idee, e) tijd en middelen voor de uitwerking en uitvoering, f) feedback op elk idee en g) medewerkers betrokkenheid bij de besluiten over de ideeën.

 

Vier tools

  1. On the spot oplossen;

Voorbeeld-uitnodiging voor een sessie om de bespreken waar medewerkers tegenaan lopen en hoe zij dat probleem meteen kunnen oplossen.

  1. Ideeën challenge of competitie;

Handvatten voor het beleggen van een open ideeën wedstrijd, het kiezen van de 5 beste ideeën en het faciliteren van de uitvoering van de beste ideeën door de medewerkers zelf.

  1. Frustratie als Fuel;

Een protocol en ‘praatplaten’ om de grootste pijnpunten van medewerkers boven tafel te krijgen en met hen oplossingen te bedenken.

  1. Tips voor 1 – op – 1 gesprek

Gespreksleidraden voor het faciliteren van intrapreneurship en een cultuur van vertrouwen te scheppen.

 

My Intrapreneurial Canvas

De bijlage bevat een instrument voor werknemers – My Intrapreneurial Canvas – waarmee hij of zij zijn of haar veranderingsinitiatief bespreekbaar kan maken.

 

Referentie

Roos van den Bergh, Gerben Hulsegge, Paul Preenen, Marieke van de Tooren. (2022) Toolbox, Tools voor het benutten van Innovatieve ideeën van medewerkers. Het stimuleren van intrapreneurship. Rapport TNO 2022 R10688/060.471142.