Toepassing robots in magazijnen. ‘Denk groot maar begin klein’.

2018 – Op 24 oktober organiseerde het Noordoostbrabantse platform Vijfsterren Logistiek een Masterclass over de toepassing van robots in magazijnen. De masterclass vond plaats bij Vanderlande Industries.  In het blad Logistiek van 29 oktober staat een kort artikel naar aanleiding van deze masterclass.

 

Prof. Steven Dhondt van TNO betoogde dat ‘nieuwe technologie alleen kans van slagen heeft als daarvoor door sociale innovatie een breed draagvlak onder het personeel wordt gecreëerd’.

Uit onderzoek komt naar voren dat in Logistiek en Warehousing 80% van de bedrijven aan innovatie doet. 10% voert innovaties door in een ‘sociaal innovatieve’ context. Van deze 10% rapporteert 90% dat de technologische innovatie breed geadapteerd wordt door het personeel.

Heico Sandee van Smart Robotics verklaart de beperkte toepassing van robots in de Logistiek uit het feit dat de werkprocessen een grote mate van flexibiliteit vragen. ‘De uitdaging blijft hoe robots leren omgaan met de grote diversiteit aan taken in de logistiek’. Maar de technologie is grote stappen aan het maken. Sandee adviseert bedrijven die met robots willen gaan werken om eerst de werkprocessen te herstructureren. Hij verwacht dat de werkgelegenheid in de sector niet door robots zal afnemen omdat de groei van de sector groter is dan die van de robotisering.

Jalte Norder, technisch productmanager bij Vanderlande, voorspelde dat robot robots gaan overnemen, elkaar helpen of met elkaar gaan onderhandelen. Zijn advies aan de deelnemers was: “think big, start small and go fast”.

 

Referentie

Artikel. Toepassing van robots in magazijnen. ‘Denk groot maar begin klein.’ In: Logistiek 29 oktober 2018.

https://www.logistiek.nl/warehousing/nieuws/2018/10/toepassing-robots-in-magazijnen-denk-groot-maar-begin-klein-101165669

           

Thema’s: flexibel organiseren, Innovatie & innovatievermogen

Sector: Logistiek

Bron: artikel