Themanummer Flexibiliteit en Zekerheid

2008 – Vraagstukken rond flexibiliteit en zekerheid domineren momenteel het debat in en over de arbeidsverhoudingen. Begrippen als flexicurity en employability staan nationaal en internationaal hoog op de sociaal-politieke agenda. Rond deze begrippen ontstaan vaak verhitte discussies, vanuit opvattingen en aannames over de positieve of kwalijke gevolgen voor werkgevers en werknemers. In dit themanummer maken we ruimte voor onderzoek naar de praktijk: slagen werkgevers en werknemers er in op verschillende niveaus (Europees, nationaal, in sectoren en ondernemingen) om hun wensen en interpretaties van flexibiliteit en zekerheid te combineren en te realiseren? Met andere woorden: is de combinatie van flexibiliteit en zekerheid een utopie of kan er wel degelijk synergie ontstaan, zoals het begrip ‘flexicurity’ suggereert? Deze vraag stond onlangs centraal op het lustrumcongres van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NVA) op 26 september 2008 onder de titel ‘Flexibiliteit en zekerheid: Hoe organiseer je dat in de praktijk?’.

Met dit congres is het 40-jarig bestaan van de NVA in het Haagse SER-gebouw onder ruime belangstelling gevierd. Een blik op de inhoudsopgave van recente afleveringen van het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken laat zien dat ook in het onderzoek deze thema’s veelvuldig aan de orde zijn. Vandaar dit themanummer als een joint venture van NVA en het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken. Een aantal bijdragen aan het lustrumcongres is hierin verder uitgewerkt en aangevuld met andere artikelen en columns.

Het gehele themanummer is voor leden te downloaden op www.lemma-tijdschriften.nl.

ISSN: 0169 2216

Keywords: Flexibel organiseren