Themanummer Face to Face: Transformation through innovation

Op basis van ‘open’ en geïndustrialiseerde processen en IT ontstaan veel gemakkelijker allerlei nieuwe en onderscheidende samenwerkingsvormen die vaak essentieel blijken voor creativiteit en innovatie. Wie het huis op orde heeft, schept ruimte om vernieuwend te zijn en te groeien. Innovatie wordt pas echt een kernproces door diepgaande veranderingen in de diverse domeinen van de organisatie, waarbij innovatie een structureel element wordt in de bedrijfsstrategie, het bedrijfsmodel, managementstijl en natuurlijk in de cultuur van de organisatie.

In deze Face to Face van Capgemini wordt vooral ingegaan op wat er in de externe omgeving gebeurt: want echte innovatie ontstaat niet meer gedurende lange jaren in een afgesloten R&D center, maar ontstaat vooral buiten. Juist door de transparante interactie en kennisuitwisseling tussen verschillende organisaties en betrokken spelers ontstaan belangrijke innovaties, steeds vaker ook over bedrijfsketens heen. Onder de noemer ‘Transformation through Innovation’ kan de lezer in deze uitgave van Face to Face kennismaken met opinies over en concrete voorbeelden van innovatie in Nederland.

Onderwerpen:

·

Van benchmarking naar mashmarking

·

Innovatie bij de Postbank

·

Woningcorporaties ontdekken SAP

·

Stroom van innovatie in de energiesector

·

MVO stimuleert innovatie en prestatie

Zie voor het themanummer Face to Face: Transformation through Innovation (2007) van Capgemini de bijlagen.