Themadossier IOA 2011: Gazellen

2011 – Gazellen zijn snel groeiende ondernemingen. In dit onderzoek werd een groep Gazellen meegenomen in een Vlaams enquête-onderzoek: de IOA-enquête (Innovatie, Organisatie en inzet van Arbeid enquête). Zo kon de groep Gazellen vergeleken worden met andere bedrijven.

Gazellen verschillen van de groep van vergelijkbare bedrijven doordat ze vaker innoveren; ze hebben meer aandacht voor hun personeelsbeleid en passen vaker vormen van arbeidsorganisatie toe met een grotere inbreng van op de werkvloer. Welke productiemethoden of –concepten er gehanteerd worden maakt weinig tot geen verschil uit.

Verwijzing:
Het volledige onderzoeksrapport: Themadossier IOA 2011: Gazellen (2011), geschreven door Hendrik Legrange is te vinden in de bijlage.

Keyword: Innovatie & Innovatievermogen