The Work of the Future. Shaping Technologies and Institutions

 

2019 – dit najaar heeft de Task Force on the Work of the Future van het MIT een rapport uitgebracht ter voorbereiding van beleid dat nodig is om er voor te zorgen dat nieuwe technologieën leiden tot verbetering van welvaart en welzijn van de landen waarin zij worden toegepast. Zij verwachten dat de impact van nieuwe technologieën – naast die van ontwikkelingen in klimaat en milieu – aanzienlijk zal zijn.

Aanleiding
De aanleiding voor de studie is de volgende paradox. In de Verenigde Staten en andere geïndustrialiseerde landen is sedert de Tweede Wereldoorlog de werkloosheid laag en de welvaartsgroei hoog, maar het debat over de technologische vernieuwingen die nu voor de deur staan, is pessimistisch. Dat komt doordat in de laatste decennia sprake was van een groeiende productiviteit enerzijds en een stagnerende inkomensgroei van de meerderheid van de werknemers anderzijds.

 

Vraagstelling
De centrale vraag voor de studie is: welk beleid en welke investeringen van overheden, bedrijven en instituties zullen de disruptieve effecten van nieuwe technologie afwenden en de bijdrage ervan aan welvaart, welzijn, betere arbeidsomstandigheden, meer economische zekerheid en betere gezondheid en vitaliteit, vergroten?

Uitgangspunt en analyse
Het uitgangspunt dat de TF hanteert is dat arbeid intrinsiek waardevol is voor individuen en de maatschappij als geheel en dat we moeten proberen het te verbeteren in plaats van het te elimineren. Ze gaan er ook van uit dat nieuwe technologieën kunnen worden ingezet als complement van arbeid in plaats van als vervanging ervan.
Ze hanteren een historisch perspectief en beschrijven van daar uit wat nieuw of anders is in de jongste periode. Hoe beïnvloeden automatisering, digitalisering, robotica en artificial intelligence de moderne arbeidssituatie, eisen aan kennis en vaardigheden, werkgelegenheid en loopbaan perspectieven voor de huidige en toekomstige werknemers? De auteurs waarschuwen voor ‘so-so technologies’ ( Daron Acemoglu & Pascual Restrepo). Daarmee wordt gedoeld op toepassingen die disruptief zijn voor de werkgelegenheid en die werknemers uitschakelen zonder bij te dragen aan productiviteitsgroei of verbetering van de kwaliteit van dienstverlening. De TF stelt dat het probleem van vandaag en morgen niet is ‘te weinig banen’ maar de kwaliteit en toegankelijkheid van de banen en de loopbaanperspectieven die ze bieden vooral aan laaggeschoolden.

Beleidsagenda
De TF wil de komende jaren gaan zoeken naar welke instituties en investeringen – naast onderwijs en training, die natuurlijk van eminent belang zijn –  nodig zijn op de volgende gebieden:

 

  • een nieuwe balans in fiscaal beleid; de TF wijst op het uit balans zijn in de VS van het fiscaal beleid tussen het belasten van ‘human capital’ versus fysiek kapitaal. Dat maakt dat bedrijven beloond worden voor het vervangen van werknemers door machines waar belasting voordeel op zit. Er zijn juist beloningen voor het investeren in ‘human capital’ nodig.
  • het beschouwen van medewerkers als stakeholders; aandeelhouders kapitalisme dat vooral in de VS dominant is, wentelt interne kosten af op werknemers en de maatschappij. Werknemers vrezen de negatieve consequenties van nieuwe technologie omdat ze terecht zien dat er geen garantie is dat zij zullen delen in de productiviteitswinsten ervan. Op een of andere manier zal – ook in de VS – de stem van werknemers gehoord moeten worden bij strategische beslissingen.
  • innovaties en nieuwe technologie als complement op arbeid; uit onderzoek blijkt dat nieuwe technologieën beter werken als ze gepaard gaan met vernieuwing van organisatie en management. Het verbeteren van organisatie en management praktijken die de medewerkers faciliteren moeten versterkt worden in bedrijven en overheden moeten kennis over nieuwe goede management praktijken verspreiden zoals ze dat ook doen over nieuwe technologieën.
  • het technologisch leiderschap (van de VS) moet hersteld worden ten behoeve van economische groei en de concurrentie positie.

Referentie
Task Force on the Work of the Future: ‘The Work of the Future. Shaping Technologies and Institutions’. MIT Work of the Future, Fall 2019 report.
Het rapport is als bijlage toegevoegd.

 

Thema’s: Innovatie & innovatievermogen, Innovatieve werkplekken
Sector: n.v.t.
Bron: Onderzoeksrapport