The relationship between improving working conditions and positive firm-level outcomes in SME’s (De relatie tussen verbetering van de kwaliteit van de arbeid en positieve bedrijfsuitkomsten bij MKB)

2013 – Deze presentatie laat de resultaten zien van een internationale literatuurstudie in opdracht van de ILO.

Doelen van de studie
Het doel van de studie is om de huidige stand van de kennis te beoordelen over de relatie tussen de verbetering van de arbeidsomstandigheden (zoals omschreven in de ILO Decent Work agenda) en positieve bedrijfsniveau resultaten van MKB’s.
Meegenomen zijn studies die ‘werkomstandigheden verbeteren’ in het algemeen als onafhankelijke variabele hebben, evenals onderzoek naar veiligheid en gezondheid, lonen, werktijden, opleidingen en combinaties (‘bundels’) van deze praktijken. Als ‘positieve bedrijfsniveau uitkomsten’ golden die die welke door de auteurs werden aangenomen. Deze werden over het algemeen voorgesteld als: verhoogde productiviteit, hogere winstgevendheid, hogere output uit innovatie, beter behoud van personeel, minder personeelsverloop en een hogere klanttevredenheid.

Methoden
Een multi-disciplinair en meer-talig onderzoeksteam van twaalf academici uit Middlesex University Business School werd opgericht om te zoeken naar en reviews te doen op publicaties. Meer dan 200 relevante artikelen voornamelijk in het Engels, maar ook in het Frans en het Duits werden geïdentificeerd, beoordeeld en gerapporteerd volgens een overeengekomen set van criteria.
Er was een theoretisch kader ontwikkeld op basis van de ‘resource-based view’ en de ‘sociale rechtvaardigheid’ theorie.

Algemene conclusies
De literatuur biedt sterke ondersteuning voor (strategische) Bundels van Praktijk en hun relaties met alle soorten van positieve resultaten. Bewijs voor de relatie tussen de individuele praktijken en uitkomsten is over het algemeen zwakker.

Verwijzing
Croucher, R. (2013) The relationship between improving working conditions and positive firm-level outcomes in SME’s. (De relatie tussen de verbetering van de arbeidsomstandigheden en de Positieve resultaten op bedrijfsniveau van MKB’s). Een internationaal literatuuronderzoek voorbereid voor de ILO door Middlesex University Business School London. London: Middlesex University. Website ILO:  www.ilo.org