The health of the nation

Organisaties in de Ierse gezondheidszorg zijn druk bezig om manieren te vinden om te kunnen besparen terwijl de service die verleent wordt optimaal blijft. Er is echter weinig onderzoek gedaan naar mogelijkheden die efficiency en effectiviteit in de zorg kunnen verbeteren.

In 2007 is het NCPP een project gestart om inzicht te krijgen in de effecten van samenwerking en HRM binnen de zorg. Het doel van dit project is om zowel de politiek als de medewerkers in de zorgsector te informeren over de voordelen van samenwerking en HRM voor zowel de patiënt, de staf als de gehele organisatie. Welke managementstijlen zijn het meest effectief?

Aanpak

In februari 2008 is onderzoek gedaan onder 49 ziekenhuizen over de volgende onderwerpen:

·

Samenwerking op de werkvloer

·

Strategisch HR management

·

Directe betrokkenheid van de staf

·

Teamwork

·

Gedeeld bestuur

Tevens is kwalitatief onderzoek gedaan naar de resultaten van de ziekenhuizen op het gebied van onder meer ziekteverzuim, geleverde zorg en hygiëneafspraken.

Status

Het volledige rapport met de bevindingen van dit onderzoek wordt naar verwachting april/mei 2009 gepubliceerd. Dit rapport zal met op onderzoek gebaseerde voorstellen komen om innovatie en effectiviteit in de zorg te stimuleren.

Zie voor het volledige artikel The Health of the Nation van Cathal O’Regan uit UPDATE 9 van het National Centre for Partnership & Performance (2009) de bijlagen.