The Global Innovation Index 2012; Stronger Innovation Linkages for Global Growth

2012 –

The Global Innovation Index (GII) wordt  sinds 2007 jaarlijks opgesteld door INSEAD (The Business School for the world) en WIPO (World Intellectual Property Organization).
Nederland staat op de 6e plaats in de ranking (in 2011 op plaats 9), achter Zwitserland op nr. 1, Zweden, Singapore, Finland en het Verenigd Koninkrijk. Nederland scoort vooral goed op de output variabelen kennis en technologie producten en creatieve producten. Te verbeteren is de input variabele: Human Capital.

Het rapport geeft een uitgebreide verantwoording van het gehanteerde model en de gemeten concepten. Uitgangspunt is de definitie van innovatie zoals opgesteld ten behoeve van de Oslo Manual door de OECD. ‘Een innovatie is de implementatie van een nieuw of significant verbeterd product (een ding of een dienst), een nieuw proces, een nieuwe marketing methode of een nieuw business concept , een nieuwe  methode van organiseren van het werk of van de externe relaties.’

Het doel van de GII is niet alleen te monitoren en te evalueren, maar ook meer te leren over de belangrijke determinanten in het innovatieproces en de maatschappelijke context die innovaties doet gedijen, het ‘ecosysteem’. Het meetmodel wordt op grond van deze nieuwe inzichten steeds  verbeterd.
In dit rapport wordt veel aandacht besteed aan de ‘optimale infrastructuur voor innoveren’; belangrijk zijn daarin: samenwerking, toegang tot kennis en open innovatie.
Behalve een uitgebreid hoofdstuk waarin de Ranking 2012 wordt gepresenteerd en toegelicht en het model uiteen gezet wordt, zijn er essays over: de voor Innovatie belangrijke rol van Public-Private Partnership en samenwerking met universiteiten en over hoe dit in diverse landen zoals Saoedi Arabië, Rusland en India wordt vormgegeven.

Verwijzing
Soemitra Dutta (Editor) The global Innovation Index 2012. Stronger Innovation Linkages for Global Growth. INSEAD, WIPO. Het rapport is als pdf. opgenomen.

Steekwoorden:
Thema: Monitor & Evaluatie, Innovatie en Innovatievermogen, Externe samenwerking, Open innovatie, Internationaal
Bron: (onderzoeks)rapport

Download Rapport The Global Innovation Index 2012: