The fourth industrial revolution and social innovation in the workplace

The fourth industrial revolution and social innovation in the workplace

2019 – In een essay in opdracht van de European Agency for Safety and Health (EU-OSHA) betoogt Jeffrey Saunders dat de vierde industriële revolutie en de opkomst van de ‘innovation society’ nieuw beleid nodig maken van overheid, bedrijven en vakorganisaties ten aanzien van veilgheid, gezondheid en welzijn van werkenden.

Het betreft VGW risico’s als:

  • ergonomische risico’s verbonden aan on-line werken buiten kantoren;
  • risico’s verbonden met mens – machine interfaces;
  • cyber security risico’s;
  • toenemend aantal werkenden die behandeld worden als zzp-ers.

Er moeten voorzieningen komen voor de permanente scholing en omscholing van de populatie op de arbeidsmarkt. Overheden, VGW instituties en vakbonden moeten er voor zorgen dat werkenden daarvoor de gelegenheid krijgen met het oog op de transities in en tussen bedrijven.

Bedrijven zullen nieuw beleid moeten ontwikkelen om de motivatie, de betrokkenheid en het welzijn van hun medewerkers steeds op peil te houden. En zij zullen zich moeten richten op een gebruikersgericht ontwerp van de werkplaats en het management, die participatief en bottom-up ontwikkeld dienen te worden.

De auteur wijst ook op de vervaging van organisatiegrenzen en een ontwikkeling van open, digitale, agile en op projecten gebaseerde organisaties of ‘competitive eco-systemen’ met een on-line aansturing of aansturing via algoritmen. Steeds meer werken deze organisaties met een groep laag betaalde of onbetaalde starters of stagiairs. Ze gaan rekenen op een laag- of onbetaalde reserve van vakbekwame tijdelijke medewerkers.

Op de arbeidsmarkt dreigt een tweedeling te ontstaan tussen ‘proficians’ en ‘precariats’; de eerste groep bestaat uit professionals die vrijwillig en succesvol zelfstandig werken en de tweede uit laag geschoolde flex-werkers.

Het welzijn van de laatste groep vraagt om (nieuwe) vakorganisaties en nieuwe vakbond strategieën die voor hun belangen opkomen. Een nieuw sociaal vangnet is nodig, veel meer garantie op een vast loon of inkomen en vrijwaring van inbreuk op de privésfeer.

 
Referentie
JeffreySaunders. ‘The fourth industrial revolution and social innovation in the workplace.’ (2019) European Agency for Safety and Health (EU-OSHA). Discussion Paper.
Het paper is als bijlage toegevoegd.

 

Thema: Arbeidsverhoudingen, Innovatieve werkplekken
Sector: n.v.t.
Bron: artikel