The fith element/ Het vijfde element; Sociale innovatie

2013 – In bijgaande filmpjes (één in het Engels en één in het Nederlands) wordt Workplace innovation (Sociale innovatie) uitgelegd met de metafoor van de vier elementen: aarde, vuur, water en wind.  ‘Aarde’ staat o.a. voor realisme, geworteld zijn van de hele organisatie en vertrouwen. ‘Vuur’ symboliseert de inspiratie; ‘Water’ de reflectie, de kennisontwikkeling en de ideeënstroom. ‘Wind’ of ‘lucht’ staat voor transparantie, dialoog, experimenteren en fouten mogen maken.

Het vijfde element is de ‘Spirit’, het gevoel dat je krijgt als je een organisatie binnenkomt waarin allen enthousiast samenwerken en de kennis en ideeën van hoog tot laag gedeeld, serieus genomen en gebruikt worden. Het is de systematische en op bewijzen gestoelde toepassing van de praktijken die zijn gegroeid uit werknemers’ kennis, kunde en innovatief inzicht.

Referentie:
https://www.youtube.com/watch?v=f6s3UAGIAuY&feature=youtu.be

Link naar film (Nederlandse versie):  
https://www.youtube.com/watch?v=MW0ZPcHT9WA

Thema: Sociale innovatie

Sector: n.v.t.

Bron: multimedia