The Definition Map of the Netherlands Centre for Social Innovation

2009 – Het NCSI ontwikkelde in samenwerking met een grote groep betrokkenen uit het netwerk en met de Argumentenfabriek de definitiekaart sociale innovatie. Deze kaart is vertaald in het Engels. De kaart biedt een hulpmiddel aan bedrijven en instellingen om een discussie op gang te brengen over innovaties op het terrein van arbeid, management, en organisatie.

Verwijzing
De engelse versie van de definitiekaart sociale innovatie is opgenomen als bijlage.

Keyword: sociale innovatie