The Bridge BI Innovatie Monitor

2009 – Ieder jaar kiest The Bridge een actueel thema voor de Innovatie Monitor. Het thema voor de Innovatie Monitor 09/10 is “groeien en snoeien met innovatie". Gegeven de huidige economische situatie zijn bedrijven genoodzaakt ook in hun innovatiestrategie en -portfolio maatregelen te treffen. De vraag is niet óf organisaties moeten snoeien, maar hoe ze dit moeten doen.

Bedrijven gebruiken innovaties om te groeien, maar waar ligt de focus van de groei? Op de omzet, technologische kennis of misschien de competentie van de mensen binnen de organisatie? Het huidige economische klimaat vraagt bij veel bedrijven dat er scherpe keuzes worden gemaakt. Bovendien wordt er gesnoeid in het innovatieportfolio en in het budget. Maar hoe doet innoverend Nederland dit? In de Innovatie Monitor 09/10 wordt onderzocht welke issues de Nederlandse manager belangrijk vindt en hoe hij/zij in de dagelijkse praktijk met deze issues omgaat.

Aanpak
Het gewenste profiel van de respondenten zijn managers en directeuren die verantwoordelijk zijn voor product- en dienstinnovatie in grote en middelgrote bedrijven. Het invullen van de vragenlijst duurt circa 10-15 minuten. De Innovatie Monitor biedt de mogelijkheid de eigen organisatie tegen de meetlat van succesvol innoverende, Nederlandse collega’s te leggen en daarmee de eigen prestaties op dit gebied te verbeteren.

Verwijzing:
Meer informatie is online te vinden via https://www.thebridge.nl/nl/innovatie-monitor/innovatie-monitor-0910/. De rapporten zijn als bijlage opgenomen.

Keywords: monitoring & evaluatie, innovatie & innovatievermogen