The Aging Company

2002 – Nederland vergrijst. Ook de gemiddelde leeftijd in de Nederlandse organisaties wordt steeds hoger. Het thema staat hoog op de agenda van de overheid en de sociale partners. Dat lijkt voldoende, maar binnen individuele organisaties krijgt de vergrijzing van het personeelsbestand slechts zelden de aandacht die het verdient. Wellicht is het verschil in toekomsthorizon daaraan debet. De individuele manager/directeur is vandaag de dag geneigd zo’n 1 tot 3 jaar vooruit te kijken. Het beïnvloeden van vergrijzing vraagt denken in termen van 5, 10 of zelfs 20 jaar. Daarnaast is men waarschijnlijk snel geneigd te denken dat vergrijzingsproblemen de eigen deur wel voorbij zullen gaan: “het lost zich te zijner tijd vast vanzelf wel op.”

Toch zal de vergrijzing grote gevolgen hebben, ook voor de individuele organisaties en bedrijven. Hoog tij dus voor leidinggevenden en P&O-ers om zich vragen te stellen als: Hoe ziet de leeftijdsopbouw van onze organisatie er over 10 jaar uit? Wat zijn de gevolgen daarvan voor onze personeelslasten? Stijgen deze mee met de stijgende leeftijd? En kunnen we die stijging compenseren met eveneens stijgende opbrengsten? Voor deze relevante, maar lastig te beantwoorden vragen heeft Berenschot het simulatieprogramma ‘The Aging Company’ ontwikkeld. Met behulp van dit probgramma kunt u de gevolgen van vergrijzing voor uw organisatie stimuleren en onderzoeken hoe die gevolgen te beïnvloeden zijn.

Verwijzing
The Aging Company (2002), geschreven door: J.F.H. Woertman, H.M.N. in ’t Veen en A.W. de Korte. Berenschot.

Keywords: Flexibel organiseren, Monitoring & evaluatie