Tegendraads: eigen zinnig kijken naar HR

2010 – Het HR-werkveld is een gretig onderwerp van gesprek. Deskundige of dilettant, iedereen heeft wel een mening als het gaat over mensen in organisaties. Maar in turbulente economische tijden toont het vakgebied zich in al zijn complexiteit: want hoe behoud je het vermogen om talentvolle medewerkers aan te trekken, te ontwikkelen en te verbinden, terwijl er gelijktijdig fors moet worden bezuinigd, ook op personeel?

Geen sinecure, want echt talent is schaars. En laat zich geen knollen voor citroenen verkopen. Talent wil zich ontplooien en ontwikkelen. Crisis of geen crisis. Als dat niet in deze organisatie kan, dan toch gewoon ergens anders? Mogelijkheden genoeg als je tot de ‘major league’ op je vakgebied behoort. En dat is nog maar een van de uitdagingen waar HR voor staat. Maar welk onderwerp we ook kiezen, één ding is duidelijk: HR moet zich continu vernieuwen. En dat heeft ook consequenties voor de rol en positie van de HR professional. Lastige vraagstukken, die zich niet even snel laten oplossen aan de borreltafel.

De auteurs van dit boek mengen zich vanuit hun verschillende expertises met verve in het debat. De columns, artikelen en interviews zie zij de afgelopen twee jaar hebben gepubliceerd in verschillende vakbladen en nu in deze bundel zijn verzameld, hebben één ding gemeen: ze getuigen alle van een ‘tegendraadse, eigen zinnige’ kijk op het vakgebied, die altijd uitnodigt tot reactie. Inzichten en meningen die tezamen een inspirerend beeld vormen van het HR landschap anno nu. Een glasheldere opinie, vaak confronterend, prikkelend of eigenwijs, maar altijd met een serieuze ondertoon.

Bob de Groot is verbonden aan Ebbinge & Company, vooraanstaand HR adviesbureau op het gebied van Executive Search & HR Development. Bob de Groot publiceerde eerder het boek ‘Veel Succes in HRM!’ (2008). Patrick Houtkamp, Ruurd Baane en Marcel Knotter zijn verbonden aan Bright & Company / HR strategy, toonaangevend adviebureau op het gebied van strategische HR-vraagstukken. Zij publiceerden eerder in eigen beheer’ HRchitects. 14 visies op de toekomst van HRM’(2008). Voorjaar 2010 verschijnt hun boek ‘Bits, Bytes & Behaviour’. Het nieuwe werken ontrafeld’, dat zijn in opdracht van de Stichting Management Studies hebben geschreven.

ISBN: 978 90 78389 06 4

Keywords: talentontwikkeling