Technology Impact Method

Technology Impact Method (TIM)

2019 – met deTechnologyImpact Method (TIM) introduceert TNO een nieuw instrument om bedrijven te helpen de toekomst van werk inzichtelijk te maken en keuzes te maken die leiden tot toekomstbestendige technische en sociale innovatie.

Vier Stappen
De methode bestaat uit vier stappen die samen met de mensen uit het bedrijf worden gezet:
1.     technologische ontwikkelingen verkennen en keuzes maken (denk aan: robotisering, digitalisering, nanotechnologie, artificial intelligence, grootschalige databewerking);
2.     gevolgen voor producten en diensten schetsen;
3.     organisatie van het werk herontwerpen: inrichting van werkprocessen, taakverdeling tussen mensen en afdelingen en tussen mens en machine/ICT-systeem, inhoud van functies (job autonomie, mogelijkheden voor leren en ontwikkelen);
4.     Human capital: welke kennis en vaardigheden zijn nodig, hoe is langdurige inzetbaarheid van medewerkers te realiseren?
De methode behelst ook het telkens her-overdenken van vorige stappen (iteratief).

Aansluitend kan de tool: Digitale ‘Taken van de Toekomst’ worden ingezet waarmee medewerkers kunnen nadenken over en zich voorbereiden op werk van de toekomst.

Referentie
TNO Rob van der Maarel, rob.vandermaarel@tno.nl.
Zie ook de bijlage.

 

Thema: Innovatie & Innovatievermogen
Sector: n.v.t.
Bron: Instrumenten, tools