Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt - Innovatie- en concurrentiemonitor topsectoren, 2012

2013 – In 2012 is een eerste meting gedaan bij het topsectorenpanel van Panteia. Het meetinstrument is gebaseerd op de Erasmus Concurrentie- en innovatiemonitor van de Rotterdam School of Management (RSM). 1.527 bedrijven deden aan het onderzoek mee. 

Resultaten

Enkele opvallende resultaten:

De topsectoren omvatten 275.000 bedrijven waarvan zo’n 80% MKB.

8% van de bedrijven in de topsectoren is een ‘innovatieve koploper’, 27% ‘ontwikkelaar’. De topsector Chemie kent relatief veel koplopers; de Agro & Food relatief veel ‘toepassers’ en ‘volgers’.

Grofweg 2 op de 3 bedrijven investeerde de afgelopen drie jaar een deel van de omzet in technologische innovatie.

Innovatie is nodig vanwege de snelle ontwikkelingen op de markt. Maar innoveren is alleen mogelijk als de bedrijfsstructuur op orde is en medewerkers de ruimte hebben om innovaties uit te voeren. Sociale innovatie is daarvoor nodig.

Bedrijven in de topsectoren scoren 3,1 op een schaal van 7 voor sociale innovatie. De sectoren Energie en Chemie scoren hier het hoogst; de Creatieve Industrie het laagst.

77% van het innovatiesucces wordt bepaald door sociale innovatie 23% door technologische innovatie.

Sectoren met een bovengemiddeld actieve marktbenadering, dat wil zeggen dat hun marktbenadering zowel op vernieuwing is gericht als op aanpassing, hebben meestal betere bedrijfsprestaties. Dat geldt vooral voor de sectoren: Energie, Chemie en High Tech.

De bedrijven in de topsectoren ervaren vooral concurrentie in Nederland. Daar waar concurrentie uit het buitenland wordt gevoeld, investeren de bedrijven relatief meer in technologische innovatie. 

Referentie

Gibcus, Petra; Braakma, Ro; Prince, Yvonne; Volberda, Henk; Jansen, Justin; Tempelaar, Michiel; Heij, Kevin. (2013) Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt. Innovatie- en concurrentiemonitor topsectoren 2012. Panteia, Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit. (het rapport is als bijlage toegevoegd.) 

Thema’s: Monitoring & Evaluatie, Innovatie & Innovatievermogen, Sociale Innovatie

Sector: alle topsectoren

Bron: onderzoeksrapport.