Technologierechten van de ondernemingsraad in de zorgpraktijk

2023 – In een presentatie voor de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhouding zette Robbert Coenmans zijn bevindingen uit zijn proefschrift uiteen.

Coenmans stelt dat automatiseren in de zorg onontkoombaar is vanwege de toename van de zorgvraag en de krapte op de arbeidsmarkt. De vraag daarbij is: welke taken moeten we automatiseren en welke taken niet. En het antwoord (waarvoor geen onderzoek nodig is) is dat die vraag het beste samen met het personeel te beantwoorden is. De wet op de ondernemingsraden geeft daar nu al handvatten voor.

Onderzoeksvraag

‘Wat is de betekenis van de door de Wet op de ondernemingsraden aan ondernemingsraden toegekende rechten in technologische innovatieprocessen in de praktijk van de verpleeghuiszorg?

 

Enkele resultaten

De auteur vergelijkt het belang van de ‘technologierechten’ van de OR zoals beschreven in de boeken met het belang dat er in de praktijk aan wordt gehecht.

Technologierechten OR in de boeken Technologierechten OR in de praktijk
Adviesrecht belangrijk relatief onbelangrijk
Instemmingsrecht zeer belangrijk relatief onbelangrijk
Informatierecht relatief belangrijk belangrijk
Overlegrecht relatief belangrijk belangrijk
Initiatiefrecht relatief onbelangrijk relatief belangrijk

Coenmans ontdekt hiermee een paradox in de rol van de OR in de zorgpraktijk.

Het goed betrekken van het personeel blijkt erg belangrijk voor het slagen van een innovatie. Daar heb je de ondernemingsraad helemaal niet voor nodig. Desondanks wordt de ondernemingsraad relatief vroeg geïnformeerd over het innovatieproces.

 

Praktische tips

Als bestuurder is het verstandig om de ondernemingsraad vroegtijdig en uitgebreid te betrekken bij wat er speelt.

Een ondernemingsraad kan het beste de innovatiemanager uitnodigen om de plannen te bespreken. Of een lid van de ondernemingsraad kan onderdeel uit gaan maken van de commissie of regiegroep die over innovatie gaat.

 

Referentie

Coenmans, Robbert: Technologierechten van de ondernemingsraad in de zorgpraktijk. Voordracht voor de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NVA), 10 november 2023.

Deze presentatie is als bijlage bijgevoegd. Te downloaden met de knop hieronder.

Coenmans, Robbert: Technologierechten van de ondernemingsraad in de zorgpraktijk. (2023) Proefschrift Tilburg University.

https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/73453823/Coenmans_Technologierechten_31_05_2023.pdf

En zie een artikel over dit proefschrift in OR/magazine, okt. 2023 p 42-43, te downloaden met de tweede knop hieronder.