Technische Installatiebranche op de arbeidsmarkt

Perspectief op werk en de werkomstandigheden in de TI

2022 – In dit Magazine bieden WijTechniek en partners een nieuwe kijk op werk. De achterliggende vragen zijn: ‘Is de huidige Technische Installatiebranche (TI) een aantrekkelijke branche om in te werken?’ en ‘Wat kunnen bedrijven doen om hun positie op de arbeidsmarkt blijvend te versterken?’

Onderzoek

Het Magazine is gebaseerd op een studie waarover WijTechniek gerapporteerde in ‘Profiel TI-Branche en TI-beroepen, een analyse en rapportage op basis van onderzoek onder werknemers en werkgevers.’ De onderzoekers maakten gebruik van de resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en van de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) van TNO. De centrale vraag daarbij was: ‘Hoe wordt door werknemers en werkgevers in de TI gedacht over: arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden.’

Een van de bevindingen in het onderzoek is dat in de branche sprake is van weinig instroom en een hoge uitstroom, ook van jonge mensen.

Trends

Het Magazine beschrijft drie trends met gevolgen voor werk: Technologisering, Flexibilisering en Intensivering. Verwijzend naar het WRR-rapport (2020) Het Betere werk, de nieuwe maatschappelijke opdracht, schrijven zij dat: Goed werk is grip hebben! In het bijzonder gaat het om grip hebben op: geld, werk en leven.

 

Uitwerking

Met bijdragen van experts en ondersteuning met filmpjes, grafieken en tekeningen, wordt het volgende uitgewerkt.

Goed werk, of kwaliteit van de arbeid is het vinden van balans tussen regelvereisten en regelmogelijkheden.

  • Cijfers en gegevens over het profiel van de TI-branche en TI-beroepen.
  • Mobiliteit op de technische arbeidsmarkt.
  • Uitdagingen voor de installatiebranche.
  • Goed werk is grip op geld.
  • Goed werk is grip op werk.
  • Goed werk is grip op het leven.
  • Op weg naar goed werk met sociale innovatie.
  • Nieuwe perspectieven op de arbeidsmarkt.
  • Enquête: perspectieven op werk en de werkomgeving in de TI.

Referentie

Technische Installatiebranche op de arbeidsmarkt. Perspectieven op werk en de werkomgeving in de TI. Samenstelling en redactie: Joep Hendriks (WijTechniek), Harry van den Tillaart (KBA) en  Zandra Booij (Comojo Media). 2022, WijTechniek Trendfiles Thema magazine nr. 01.

Download het Magazine via:

https://trendfiles.wij-techniek.nl/magazine/