Technische beroepen in transitie

2018 – Het themanummer van het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken over ‘een leven lang leren’, bevat bijdragen met theorieën en inzichten, cijfers en onderzoeksresultaten die kunnen bijdragen aan het maatschappelijk doel om een leercultuur te stimuleren.

Eén van die bijdragen gaat in op wát er dan geleerd moet worden in technische beroepen gezien de veranderende arbeidsinhoud door de ontwikkelingen in digitalisering en automatisering. Die vraagstelling past bij ons onderwerp Sociale innovatie. In het onderstaande wordt dit artikel kort samengevat.

 

Te verwachten verandering in vereiste competenties

Nieuwe geavanceerde technologieën zoals het Internet of things (IoT), robotisering, nanotechnologie en 3D-printertechnieken doen hun intrede in de industrie. De verwachting is dat technische beroepen daardoor aanzienlijk gaan veranderen en dat vraagt ook om andere competenties (kennis, vaardigheden en gedrag). Er ligt een belangrijke taak voor bedrijven, sociale partners, onderwijsinstellingen en werknemers om die veranderingen goed in kaart te brengen zodat opleidings- en ontwikkelingsinspanningen van huidig en toekomstig technisch personeel kunnen worden gericht op de taken van de (nabije) toekomst.

In de wetenschappelijke literatuur is er nog weinig aandacht voor veranderingen in de arbeidsinhoud en bijbehorende competentiebehoefte als gevolg van technologische ontwikkelingen, zo blijkt uit een verkenning van de auteurs. Daarom worden in dit artikel ook de resultaten besproken van grijze literatuur en worden de inzichten uit acht praktijkvoorbeelden gepresenteerd. Dit laat onder meer zien dat bediening van geavanceerde robots, programmeren, oplossen van storingen en het ontwerpen van producten belangrijke(re) taken worden die ook om nieuwe competenties vragen.

 

Referentie

Boersma, Maren; Wouter van der Torre, Jolanda Janssen & Jos Sanders. ’Technische beroepen in transitie’ ; In: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 2018 (34) 3. pp. 372-383.

 

Thema: Duurzame inzetbaarheid, Talentontwikkeling

Sector: Industrie

Bron: Artikel