Teamgericht organiseren zet leraren in hun kracht

2020 – In een interview vertelt Gaby de Jongh, Clusterdirecteur bij WereldKidz, over de toepassing van het gedachtengoed over de ‘teamgerichte Arbeidsorganisatie’ (TAO) van Ben van der Hilst bij 6 scholen van WereldKidz.

WereldKidz omvat 29 basisscholen en 2 scholen voor speciaal onderwijs in de gemeenten Bunnik, de Bilt Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Zeist. De scholen zijn verdeeld in zeven clusters met een directeur en één overkoepelende directeur. Binnen een cluster heeft elke school een eigen schoolleider.

 

De Sociale innovatie

Twee clusterdirecteuren, onder wie de geïnterviewde Gaby de Jongh, kozen vijf jaar geleden voor een Teamgecentreerde Arbeidsorganisatie. Dit houdt in dat leraren samenwerken in kleine onderwijsteams, waarin ze collectief verantwoordelijk zijn voor de totale ontwikkeling van een groep leerlingen. Op sommige scholen hebben de onder-, midden- en bovenbouw bijvoorbeeld elk een eigen onderwijsteam. Zo’n team krijgt veel bevoegdheden, onder andere schoolplannen maken, weekrooster samenstellen en zelf de onderwijsorganisatie inrichten.

 

Aanleiding/Drijfveer

Voor mw. De Jongh was het de kracht benutten van een groep leraren die zich gezamenlijk langere tijd verantwoordelijk voelt voor de ontwikkeling van een leerling. Leraren, professionals kunnen in een ‘machtsvrije ruimte’ goed zelfstandig functioneren, besluiten nemen en van elkaar leren.

 

Aanpak

Onderdeel van de aanpak is dat enkele leraren uit een team of het hele team een opleiding ‘het leren organiseren van procesgericht werken’, volgen aan een zelf opgerichte Academie, de Marnix Academie.

Deze opleiding start met de theorie achter het organisatiemodel van de TAO. Vervolgens wordt ingegaan op hoe samen de onderwijsteams vorm te geven en hoe je als leraar de processen binnen je team goed kunt begeleiden. Wat vraagt het van jou als professional om zelf sturing te geven aan de samenwerking en het leren organiseren?”

 

Resultaten

Nu leraren vanuit hun professionaliteit, ervaring en passie voor de leerlingen, zelf de koers mogen bepalen, ervaren ze minder druk en meer werkgeluk. Het team formuleert zelf haar doelen. Dat geeft veel energie en maakt het makkelijker om gerichte keuzes te maken.

Scholen worden wendbaarder en flexibeler, omdat leraren de ruimte krijgen om met elkaar te beslissen wat goed is voor de kinderen. Het is ook veel makkelijker om in een team van vijf tot maximaal acht leraren snel op één lijn te komen. Dat levert qua onderwijsvernieuwing veel moois op. Van thematisch onderwijs tot een leerplein waar leerlingen uit verschillende groepen zelfstandig of in groepjes kunnen werken, onder begeleiding van meerdere professionals.

 

Referentie

Samen slimmer PO. Een initiatief van de PO-Raad. Interview, 21 Juli, 2020

Download het artikel:

Teamgericht organiseren bij WereldKidz zet leraren in hun kracht | SamenSlimmerPO.nl